Emerytura kierowcy, Irlandia

Wielu Polaków wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, emigrują również zawodowi kierowcy. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jakie trzeba spełnić wymagania, aby dostać emeryturę.

Wymagania do emerytury

W Irlandii emerytura składkowa może być wypłacona osobie, która ukończyła 66 lat. Konieczne jest również spełnienie drugiego warunku, jakim jest opłacenie odpowiedniej ilości składek. Kiedy korzystamy na emeryturze z pieniędzy, możemy także podjąć kolejną pracę albo mieć dochody z innego tytułu.

Uprawnienia do emerytury

Jednak, aby dostać emeryturę, trzeba spełnić pewne warunki. W związku z tym składki na ubezpieczenie społeczne PRSI musimy zacząć już odprowadzać przed ukończeniem 56. roku życia. Jednocześnie, aby ubiegać się o emeryturę, musimy opłacić 260 pełnych składek. Kolejnym warunkiem do spełnienia jest wykazanie średniej przynajmniej 48 pełnych składek, które zostały opłacone i/lub uznane od roku 1979 (a dla osób samozatrudnionych od 1988) do końca roku podatkowego, w którym ukończyło się 66. rok życia. Zamiennie z tym można również odnotować średnią przynajmniej 10 pełnych składek, które zostały opłacone i/lub uznane od 1953 roku (albo do momentu rozpoczęcia opłacania składek, ale tylko wtedy, gdy stało się to po roku 1953) do końca roku podatkowego, jakim jest ukończenie 66. roku życia.

Natomiast osoby, które 6 kwietnia 2012 roku lub później osiągnęły wiek emerytalny muszą mieć przynajmniej opłacone 520 pełnych składek albo też mogą mieć opłacone 260 pełnych składek, a resztę trzeba pokryć w formie tzw. składek dobrowolnych, a dzięki temu również będą mogli dostać świadczenia.

Jaka jest wysokość emerytury?

Wysokość emerytury dla każdej osoby, która ukończyła wiek emerytalny, uzależniona jest od wskaźnika, który należy obliczać indywidualnie dla każdej osoby ubiegającej się o świadczenie. Do tego można dostać dodatki za każdego dorosłego i dzieci, na które przysługuje nam świadczenie. Razem z emeryturą możemy również otrzymać, np. dodatek, który wynika z tytułu osiągniętego wieku, a także dodatek związany z samotnym zamieszkiwaniem lub w związku z zamieszkiwaniem na jednej z wysp przybrzeżnych w Irlandii.

Jakie są dodatkowe świadczenia?

Jeśli zostanie nam przyznana emerytura, możemy także starać się o zapomogę, którą dostaje się w ramach programu dodatkowych świadczeń społecznych. Poza tym możemy się starać o kartę świadczeń zdrowotnych z regionalnego biura Health Service Executive, czyli z Państwowej Służby Zdrowia. Do tego niektórzy dostają pakiet świadczeń, które można wykorzystać na opłacanie rachunków domowych, a także dodatki na opał lub na bezpłatne przejazdy.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek o świadczenie emerytalne należy złożyć na 3 miesiące przed ukończeniem 65. roku życia albo od daty przejścia na emeryturę jeśli to ma nastąpić pomiędzy 65. a 66. rokiem życia. Taki wniosek o emeryturę można dostać w dowolnym urzędzie pocztowym albo w lokalnym Social Welfare Office, czyli w Biurze Świadczeń Społecznych. Natomiast, jeżeli pracujemy w kraju, np. w Polsce, z którą Irlandia ma podpisaną dwustronną umowę o ubezpieczeniach społecznych, to taki wniosek należy złożyć na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *