Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową?

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej prowadzą swoje interesy także poza granicami naszego kraju. Nieraz wiąże się to z koniecznością oddelegowania pracowników do pełnienia zadań w innym państwie, na przykład w Anglii. W takiej sytuacji pracodawca ma wobec pracownika szereg zobowiązań, które dotyczą między innymi kwestii związanych z kosztami poniesionymi na dojazd do miejsca wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Na jakiej podstawie można oddelegować pracownika do pracy w Anglii?

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają 04na wysłanie pracownika do pracy w innym kraju w świetle:

-podróży służbowej o charakterze zagranicznym;

-zmiany zapisów umowy o pracę, które dotyczą miejsca wykonywania obowiązków zawodowych – dotychczasowa umowa o pracę musi więc zostać rozwiązania albo za porozumieniem stron, albo na mocy wypowiedzenia;

-artykułu 42 Kodeksu Pracy;

-umowy o pracę, w której od razu jako miejsce wykonywania obowiązków podany zostaje kraj inny niż Polska.

Różnica między podróżą służbową a oddelegowaniem

Kodeks Pracy mówi, że jeżeli powierzone nam zadanie służbowe musimy wykonać poza siedzibą pracodawcy, mamy prawo do zwrotu kosztów, które ponieśliśmy w związku z podróżą. Aby jednak zaistniała podróż służbowa, musi:

-istnieć powierzone zadanie służbowe;

-mieć miejsce wyjazd poza teren miejscowości, w której swoją siedzibę ma zatrudniająca nas firma;

-być wydane polecenia wyjazdu – najlepiej, jeśli będzie ono miało charakter pisemny.

Polskie prawo nie precyzuje natomiast pojęcia oddelegowania. Tutaj posiłkować można się prawem Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że nie traktuje się unijnych aktów prawnych jako wiążących. Niemniej jednak Unia Europejska, mówiąc o oddelegowaniu, wskazuje na następujące elementy:

-pracodawca świadczy swoje usługi w Polsce, a pracownik w jego imieniu wykonuje powierzone mu obowiązki poza jej granicami;

-czas pracy, na jaki pracownik został wysłany poza granice kraju, nie przekracza dwudziestu czterech miesięcy;

-pracownik nie zastępuje innej osoby, a zatrudniony jest na stanowisku stworzonym z myślą o nowym pracowniku.

Zwrot kosztów

Pracownikowi, który znajduje się w podróży służbowej, przysługuje przede wszystkim dieta. Ma on także prawo do uzyskania zwrotu kosztów, które poniósł w związku z wyjazdem. Pracodawca ma obowiązek opłacić także koszta noclegów oraz wszystkich wydatków, których istnienie ma uzasadnienie w wykonywanych przez pracownika obowiązków. Odpowiednie przepisy regulują wysokość kwoty, do jakiej pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi pieniądze za noclegi.

W przypadku oddelegowania sprawy zwrotu kosztów nie są już takie proste. Artykuł 3 ust. 1 Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 roku wzywa pracodawcę do zapewnienia pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę przynajmniej minimalnej stawki wynagrodzenia. Nie ma tutaj natomiast wzmianki o zwrocie kosztów dojazdu, które przecież każdy pracownik podróżujący do Anglii ponieść musi. W konsekwencji mogą pojawić się rozmaite nadużycia i obciążanie pracownika kosztami. Wyjeżdżając do Anglii, warto więc ustalić z pracodawcą zasady wyjazdu i przyjąć, że jest to podróż służbowa, a nie delegacja.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *