Jazda na cudzej karcie kierowcy, jakie kary?

Karta kierowcy to dokument przeznaczony dla kierowców, którzy wykonują przejazdy samochodami wyposażonymi w tachografy cyfrowe. Takie tachografy mają na celu rejestrację czasu jazdy oraz jej przebiegu. Kartę elektroniczną do tachografów ma obowiązek wydać każde Państwo Członkowskie Unii Europejskiej, a podmiotem wydającym kartę w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Odpowiednia ustawa02

W art. 87 ustawy o transporcie drogowym mamy zawartą informację, która dotyczy posiadania karty kierowcy. Zgodnie z tą ustawą każdy kierowca ma obowiązek posiadania takiej karty oraz pokazywania jej do kontroli odpowiednim służbom. Każdy kierowca może mieć tylko jedną swoją własną kartę. Poza tym może posługiwać się tylko i wyłącznie swoją własną kartą. Za posiadanie dwóch kart albo za prowadzenie pojazdu na cudzej karcie grożą duże kary. Nie tylko zostanie ukarany kierowca, ale również firma, dla której pracuje.

Konsekwencje posiadania nie swojej karty

Jeśli kierowca jedzie w dłuższą trasę i w przypadku jakiejkolwiek kontroli zostanie stwierdzone, że jechał na cudzej karcie, to może od razu zostać ukarany grzywną, a cała sprawa może zostać skierowana do sądu rejonowego. Dodatkowo kierowca może zostać przesłuchany w charakterze świadka, gdzie zostanie poinformowany o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dlatego nie opłaca się wymyślanie jakichś historii, dlaczego akurat dzisiaj jechaliśmy na cudzej karcie.

Służby kontrolujące zatrzymają dokument, który jest nie nasz i zostanie on odesłany do organu, który wydał taką kartę, czyli do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Tam karta zostanie unieważniona, a następnie zniszczona. Poza tym, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, problemy będzie miała również firma, która zatrudnia takiego pracownika, ponieważ zostanie przeciwko niej wszczęte postępowanie.

Zgodnie z Rozporządzeniem 3821/85 art. 14, 4c, jeśli kartę cofnęło lub zawiesiło inne Państwo Członkowskie niż to, które ją wydało, to Państwo Członkowskie, dokonujące zawieszenia lub cofnięcia karty, musi ją zwrócić władzom państwa, które taką kartę wydało. Konieczne jest również podanie powodów, dlaczego dochodzi do zwrotu karty.

Natomiast w ustawie o systemie tachografów cyfrowych można znaleźć informację o tym, że osoba, która posługuje się cudzą kartą, może zostać ukarana karą grzywny w wysokości do 10000 zł, a kara nałożona przez sąd może wynieść do 5000 zł. Kara grzywny może zostać także nałożona na firmę, która pozwalała pracownikowi na jeżdżenie i posługiwanie się cudzą kartą. Jest to postępowanie zgodne z załącznikiem nr 3 do ustawy o transporcie drogowym, a w których chodzi o taryfikator kar dla przedsiębiorstw. Taka kara może wynieść około 1000 zł. Poza tym w przedsiębiorstwie może dochodzić do licznych kontroli, które będą miały na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Dlatego w ogóle nie opłaci się jeździć na cudzej karcie, ponieważ niesie to za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko dla kierowcy, ale również dla przedsiębiorstwa, które go zatrudnia.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *