Kabotaż

Jak się przedstawia kabotaż w Unii Europejskiej.

Można powiedzieć iż dla sporej liczby polskich przewoźników przewozy kabotażowe w Niemczech a także we Francji to całkiem dochodowy system. Warto zapoznać się z poniższym artykułem aby tak właściwie dowidzieć się o przewozie, który może być odbyty z naszego kraju na terytorium Unii Europejskiej.

Transport kabotażowy następuję w momencie kiedy przedsiębiorca transportowy wykonuję usługę ,,transportu krajowego” w zakresie prowadzonej przez siebie firmy, która nie posiada ,,bazy” w tym kraju. W uproszczeniu mówiąc np. polski przewoźnik może przyjąć zlecenia z transportu z Frankfurtu do Berlina. Odpowiednie ramy prawne dla wyżej wymienionego kabotażu stanowić będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) NR. 1072/2009 wraz z przepisami krajowymi, one właśnie doprecyzowują wytyczne ww. Rozporządzenia UE. Kabotażowy przewóz to możliwość jedynie w przypadku zgodnego przepisów na terenie Unii Europejskiej. Obecnie nie można odszukać absolutnego zakazu kabotażu dla wszystkich przewoźników z UE a wyjątkowo tylko z ograniczeniami.

Każdy kto posiada koncesję wspólnotową w rozumieniu przepisów z Rozporządzenia (WE) 1072/2009 może tak właściwie wykonać przewóz kabotażowy. W nawiązaniu do wyżej wspomnianych wytycznych może być dopuszczony w opcjach jako – kabotaż w kraju gdzie wykonywany jest pierwszy rozładunek międzynarodowy a także w innych państwach członkowskich po rozładowaniu przewozu międzynarodowego. Warto być w tej świadomości iż kabotaż przypisany w taki właśnie system (możliwie dopuszczony w tym systemie w UE) bez względu jest oparty na transport międzynarodowy. W tym przypadku można dopuścić się możliwości przewozu jedynie w następstwie przewozu międzynarodowego. Należy to wszystko powiązać z inicjatywą iż powrót bez ładunku na pojeździe dla przewoźnika jest niepraktyczny(nieekonomiczny) a środowisko ucierpi zanieczyszczeniami. Tak właściwie nie istnieję możliwość prowadzenia świadczenia usług na obszarach w nawiązaniu do innych krajów UE bez poprzedniego przewozu międzynarodowego. Konstrukcja kabotażu to właściwie charakter krótkotrwały, usługa odbywa się przez przewoźnika z jednego państwa do drugiego kraju członkowskiego w UE.

Definicję jako kabotaż można wymienić jako transport krajowy. W nawiązaniu do tego ładunek a także rozładunek występuję jedynie na terytorium jednego państwa. Warto wiedzieć o tym, że jeśli polski przewoźnik załaduję fracht w Frankfurcie a dostarczenie jego znajduję się w Warszawie to w tej kwestii jest przewóz międzynarodowy a nie kabotaż.

Kierowca powinien posiadać przy sobie stosowne dokumenty, które określać będą to iż wykonany został przewóz międzynarodowy a także iż spełnione są wytyczne dla kabotażu. Jako pierwszy należy wymienić list z CMR, dotyczy to pierwszego przewozu (chodzi tu o przewóz międzynarodowy na teren drugiego kraju członkowskiego Unii Europejskiej). W drugim trzeba powiedzieć o liście przewozowym(lub o bardzo zbliżonym dokumencie) dla każdego transportu kabotażowego określającym dane, podpis nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, opis towaru, adres dostawcy a także waga.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *