Kara nałożona przez ITD, jak się odwołać?

 

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) to umundurowana formacja kontrolna, która została powołana na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Jej zadaniem jest m.in. kontrolowanie, czy kierowcy przestrzegają przepisy prawne, a za ich łamanie może nałożyć surowe kary.

Wysokość kary

ITD podczas nakładania grzywny musi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa transportowego, a także musi postępować zgodnie z rozporządzeniami oraz dyrektywami unijnymi.

W zależności od tego, jakie zostaną wykryte podczas inspekcji nieprawidłowości, może zostać nałożona kara na osobę, która prowadzi firmę związaną z transportem drogowym. Kara ta może nawet osiągnąć sumę 10000 zł.

Jeśli dojdzie do kontroli w siedzibie firmy i zostaną wykryte niezgodności, to wysokość kary może wynieść razem nawet 40000 zł.

W takiej decyzji o nałożeniu kary na kierowcę albo na przedsiębiorstwo powinna znaleźć się:

  • data wydania,
  • oznaczenie organu i stron,
  • podstawa prawna rozstrzygnięcia i rozstrzygnięcie,
  • uzasadnienie,
  • wskazanie trybu odwołania,
  • podpis osoby wydającej decyzję.

Czy można podważyć decyzję ITD?

Można podważyć decyzję wydaną przez ITD, ale najpierw koniecznie trzeba sprawdzić, czy będzie to uzasadnione podważenie działalności ITD. Bardzo ważne znaczenie ma to, czy inspektor, który nakładał karę, wziął pod uwagę wszystkie obowiązujące przepisy. Jeśli doszło do przeoczenia jakichś przepisów, to będzie można się odwołać od decyzji wydanej przez takiego inspektora.

Gdzie złożyć odwołanie?

Każdy może skorzystać z prawa do odwołania decyzji wystawionej przez ITD, który nałożył na nas karę pieniężną, ale trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Takie postępowanie jest zgodne z art. 127 par. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.).

Takie odwołanie koniecznie trzeba złożyć we właściwym organie odwoławczym, czyli tutaj w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, ponieważ można to zrobić tylko za pośrednictwem organu, który wydał nam taką decyzję, czyli w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego. Nie możemy odwołać się od decyzji wydanej przez GIDT, ponieważ jego decyzja jest ostateczna, ale możemy z tym iść do sądu, gdyż podlega kontroli sądowej. Dlatego przedsiębiorca, który ma firmę z transportem drogowym, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale trzeba pamiętać, że możemy to zrobić w ciągu 30 dni od doręczenia takiej decyzji. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał się odwołać, to musi napisać odpowiednie pisma i dostarczyć wymagane dokumenty.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego odwołanie można złożyć z różnych przyczyn, a może to być nawet niezadowolenie kierowcy, ale odwoływanie się z takiego powodu jest bardzo nieopłacalne, ponieważ trzeba złożyć odwołanie, a w nim napisać wyjaśnienie. Można to również zlecić prawnikowi, ale poniesiemy w związku z tym dodatkowe koszty. Potem konieczne jest stawienie się na wezwanie organu II instancji, a poza tym trzeba dostarczyć odpowiednie dokumenty.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *